Odvlhčovače pre domáce použitie, kancelárie a bazény Bežná vlhkosť v miestnosti by sa mala pohybovať medzi 40 a 65%. Nižšie hodnoty, ktoré môžu nastať v zime vo vykurovaných miestnostiach, môžu spôsobiť nasledujúce problémy: suchá pokožka, sucho v hrdle, poškodenie elektronických zariadení, vysychanie zeleniny, ovocia, papiera a dreva. V týchto prípadoch je potrebné zvlhčovanie miestností pomocou rôznych systémov, ako sú malé vodné nádoby na radiátore alebo zvlhčovače fungujúce s elektrickým ohrevom alebo ultrazvukový systém. Avšak, ťažší problém, je pravý opak, teda nadmerná relatívna vlhkosť vzduchu. Vysoká relatívna vlhkosť 70-75% môže v dlhodobom horizonte môže spôsobiť nasledujúce problémy: Šírenie mikro-organizmov, ako sú plesne a baktérie a následne zápachy Vznik kondenzácie vodných pár na studenom povrchu, ako je sklo, okná, podlahy a steny Nepríjemný fyzický pocit, zvlášť v kombinácii s vysokými teplotami, ktorý sa prejavuje nadmerným potením, zmenami krvného tlaku Zvýšenie náchylnosti na choroby dýchacej sústavy a reumatické ťažkosti Deformácia z dreva Zhoršenie stavu organických látok, ako je papier, potraviny, zelenina, ovocie, atď; Zlyhanie a poškodenie elektronických a mechanických prístrojov Ťažkosti pri procese sušenia stien, vytváranie plesní
Viac informácii Viac informácii
Odvlhčovače pre priemyselné použitie Odvlhčovače sú zvlášť vhodné svojim robustným prevedením pre skladové, garážové priestory a stavby. Vyznačujú sa jednoduchou manipuláciou a sú vybavené nádržkou na kondenzovanú vodu s možnosťou jej priameho odvodu do kanalizácie. Integrovaný vlhkostat Dodávané s odvlhčovacím výkonom 28 / 32 / 80 / 190 / 230 L/deň.
Viac informácii Viac informácii
Čističky vzduchu - domáce a komerčné použitie Vnútorná klíma v obytných miestnostiach, úradoch a spoločenských centrách je zvyčajne ovplyvnená faktormi ako znečistenie vzduchu, zápachy, teplota vzduchu a vlhkosť. Majú vplyv nielen na prostredie, v ktorom žijeme, ale dôsledky ich pôsobenia sú veľmi nebezpečné a môžu mať trvalé následky. Vnútorná klíma má hlavný podiel na zvýšenom výskyte chorôb a podieľa sa i na rakovinových ochoreniach. Tento neutešený stav bezprostredného životného prostredia okolo nás sa značne podceňuje. Napriek tomu, že existuje riešenie pre skvalitnenie a odstránenie spomínaných negatívnych vplyvov. Sú to  zariadenia pre úpravu a starostlivosť o vzduch, medzi ktoré patria i čističky vzduchu, odvlhčovače a klimatizácia. Čistota vzduchu - Čo dýchame ? Vzduch, ktorý dýchame, tvorí 21% kyslíka, 78% dusíka, 0,03 % oxidu uhličitého a malé množstvo iných plynov. Ak je hladina kyslíka nižšia ako 12%, vzduch sa stáva pre človeka nedýchateľný. Môže byť znečistený rôznymi nečistotami - mechanickými, chemickými alebo biologickými. Väčšia časť nečistôt je neviditeľná, no o to nebezpečnejšia. Ľudia ich vdychujú a neuvedomujú si ich škodlivosť. Vdychovaný vzduch okysličuje krv a spomínané nečistoty ho kontaminujú. Odtiaľ je už len krok k rôznym ochoreniam infekčného, karcinogénneho či iného charakteru. Známy je fakt, že aj nefajčiarom, ktorí sa zdržiavajú v zafajčenom prostredí, hrozí rakovina pľúc.
Viac informácii Viac informácii
Úprava vzduchu & AirTreatment Odvlhčovače vzduchu - FRAL Čističky vzduchu - komerčné použitie
©  IMTEC s.r.o.  Kadnárova 19, 831 52 Bratislava,  Slovakia   Tel.: +421 905 616 753
Mapa stránok Produkty   Kontakty                                    
vysokotlakové čerpadlá fitingy a komponenty trysky vysokotlakové potrubia riadiace moduly filtre vody
IMTEC s.r.o. Kadnárova 19 83152 Bratislava IČO: 46765719 DIČ: 2023574179 IČ DPH: SK2023574179 Obchodný register Bratislava I Oddiel: Sro, čislo vložky 82931/B Internetový obchod
Cennik  2019 Vodná hmla Inštalačné schémy Vodná hmla Cennik  2019 Klimatizácia TOSHIBA
©  IMTEC s.r.o.  Kadnárova 19, 831 52 Bratislava,  Slovakia   Tel.: +421 905 616 753
Mapa stránok Produkty   Kontakty                                    
vysokotlakové čerpadlá fitingy a komponenty trysky vysokotlakové potrubia riadiace moduly filtre vody
IMTEC s.r.o. Kadnárova 19 83152 Bratislava IČO: 46765719 DIČ: 2023574179 IČ DPH: SK2023574179 Internetový obchod
Cennik  2019 Vodná hmla Inštalačné schémy Vodná hmla Cennik  2019 Klimatizácia TOSHIBA
Odvlhčovače pre domáce použitie, kancelárie a bazény Bežná vlhkosť v miestnosti by sa mala pohybovať medzi 40 a 65%. Nižšie hodnoty, ktoré môžu nastať v zime vo vykurovaných miestnostiach, môžu spôsobiť nasledujúce problémy: suchá pokožka, sucho v hrdle, poškodenie elektronických zariadení, vysychanie zeleniny, ovocia, papiera a dreva. V týchto prípadoch je potrebné zvlhčovanie miestností pomocou rôznych systémov, ako sú malé vodné nádoby na radiátore alebo zvlhčovače fungujúce s elektrickým ohrevom alebo ultrazvukový systém. Avšak, ťažší problém, je pravý opak, teda nadmerná relatívna vlhkosť vzduchu. Vysoká relatívna vlhkosť 70-75% môže v dlhodobom horizonte môže spôsobiť nasledujúce problémy: Šírenie mikro-organizmov, ako sú plesne a baktérie a následne zápachy Vznik kondenzácie vodných pár na studenom povrchu, ako je sklo, okná, podlahy a steny Nepríjemný fyzický pocit, zvlášť v kombinácii s vysokými teplotami, ktorý sa prejavuje nadmerným potením, zmenami krvného tlaku Zvýšenie náchylnosti na choroby dýchacej sústavy a reumatické ťažkosti Deformácia z dreva Zhoršenie stavu organických látok, ako je papier, potraviny, zelenina, ovocie, atď; Zlyhanie a poškodenie elektronických a mechanických prístrojov Ťažkosti pri procese sušenia stien, vytváranie plesní
Viac informácii Viac informácii
Odvlhčovače pre priemyselné použitie Odvlhčovače sú zvlášť vhodné svojim robustným prevedením pre skladové, garážové priestory a stavby. Vyznačujú sa jednoduchou manipuláciou a sú vybavené nádržkou na kondenzovanú vodu s možnosťou jej priameho odvodu do kanalizácie. Integrovaný vlhkostat Dodávané s odvlhčovacím výkonom 28 / 32 / 80 / 190 / 230 L/deň. 
Viac informácii Viac informácii Viac informácii
Čističky vzduchu - domáce a komerčné použitie Vnútorná klíma v obytných miestnostiach, úradoch a spoločenských centrách je zvyčajne ovplyvnená faktormi ako znečistenie vzduchu, zápachy, teplota vzduchu a vlhkosť. Majú vplyv nielen na prostredie, v ktorom žijeme, ale dôsledky ich pôsobenia sú veľmi nebezpečné a môžu mať trvalé následky. Vnútorná klíma má hlavný podiel na zvýšenom výskyte chorôb a podieľa sa i na rakovinových ochoreniach. Tento neutešený stav bezprostredného životného prostredia okolo nás sa značne podceňuje. Napriek tomu, že existuje riešenie pre skvalitnenie a odstránenie spomínaných negatívnych vplyvov. Sú to  zariadenia pre úpravu a starostlivosť o vzduch, medzi ktoré patria i čističky vzduchu, odvlhčovače a klimatizácia. Čistota vzduchu - Čo dýchame ? Vzduch, ktorý dýchame, tvorí 21% kyslíka, 78% dusíka, 0,03 % oxidu uhličitého a malé množstvo iných plynov. Ak je hladina kyslíka nižšia ako 12%, vzduch sa stáva pre človeka nedýchateľný. Môže byť znečistený rôznymi nečistotami - mechanickými, chemickými alebo biologickými. Väčšia časť nečistôt je neviditeľná, no o to nebezpečnejšia. Ľudia ich vdychujú a neuvedomujú si ich škodlivosť. Vdychovaný vzduch okysličuje krv a spomínané nečistoty ho kontaminujú. Odtiaľ je už len krok k rôznym ochoreniam infekčného, karcinogénneho či iného charakteru. Známy je fakt, že aj nefajčiarom, ktorí sa zdržiavajú v zafajčenom prostredí, hrozí rakovina pľúc.
Viac informácii Viac informácii